همون طور که گفته بودم در مورد کتاب «برجیس را بخر» با کتابسرای تندیس به توافق رسیدم و کتاب زیر چاپ قرار گرفت. برای اطلاعات بیشتر می‌تونید به صفحۀ معرفی کتاب در کتابسرای تندیس مراجعه کنید.

http://www.ketabsarayetandis.com/Book.aspx?Id=341

پی نوشت: البته نکته‌ای هم وجود داره و اینه که روی جلد از عبارت The Last Answer استفاده شده که اشتباهه. این اشتباه هم از اونجایی پیش اومده که طراح جلد، از فایل از پیش آماده شدۀ پیشین استفاده کرده که باهاش جلد کتاب آخرین جواب ترجمۀ خانم الهام حق پرست رو طراحی کرده. من این نکته رو گوشزد کردم و امیدوارم اشتباه پیش اومده تصحیح بشه.