خوب، حالا که ترجمه کتاب «داستانهای بیشتر از بیوه مردان سیاه» به پایان رسیده، با خودم فکر کردم که برای ادامه چکار باید بکنم. البته تنوع داستانهای آیزاک آسیموف آنقدر زیاده که حق انتخابهای متعددی داشتم. یکی از اونها این بود که برم سراغ جلد سوم مجموعه داستانهای بیوه مردان سیاه. اما به نظرم رسید که بهتره توی کار تنوع ایجاد کنم و برم سراغ داستانهای علمی تخیلی. هر چی نباشه، عمده شهرت آیزاک آسیموف به خاطر نوشتن داستانها و رمانهای علمی تخیلی بوده. 
اما همین داستانهای علمی تخیلی هم تعداد زیادی دارن، پس باید از کجا شروع کنم؟ به نظرم بهتر رسید که برم سراغ مجموعه داستانهای اولیه آیزاک آسیموف که در مجموعه ای به نام The Early Asimov در سه جلد چاپ شدن.


این مجموعه شامل 26 داستان کوتاه و یک مقاله طنز علمیه که در سال 1972 به چاپ رسیده. داستانهای این مجموعه داستانهایی هستن که تا اون زمان فقط در همون مجلات اولیه علمی تخیلی چاپ شده بودن و در هیچ کتاب دیگه ای وجود نداشتن. 
اولین داستان جلد اول این کتاب، داستانیه به نام مزاحم کالیستویی که قدیمی ترین داستان از بین داستانهای آیزاکه که موجوده و دومین داستانیه که نوشته. (داستان اول با نام Cosmic Corkscrew جزو داستانهای مفقود شده آیزاک آسیموفه).
در پست بعد می تونید قسمت اول از این داستان رو مطالعه کنید.